Category Archives: проект

08мар./14
seminar

Програма на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

seminarП Р О Г Р А М А

на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, комплекс “Главатарски хан”

Continue reading

03мар./14
esf logo bg 336 100

ТРЕТИ СЕМИНАР ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТА НА БСА ПО ОПРЧР

esf logo bg 336 100УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рамките на Проект ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ |,  ФАЗА 2” в партньорство с нашите испански приятели от  АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИ И МАГИСТРАТИ “ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ” на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, Комплекс ” Главатарски хан” ще проведем ТРЕТИ СЕМИНАР, който ще бъде посветен на две теми:

Continue reading

24юли/13
IMG 0620

Пресконференцията на БСА

IMG 0620УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

          Както вече бе обявено, вчера се проведе първоначалната ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод стартирането на нашия Проект  „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира през следващата година в партньорство с Испанската Асоциация на съдии и магистрати „ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ”.

Continue reading

24юни/13
eu flag

Документация по проекта на БСА

eu flagПублична покана за избора на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”

Continue reading

08май/13
eu flag

БСА спечели проект по ОП “Човешки Ресурси”

eu flagСкъпи колеги, С удоволствие искаме да ви уведомим, че БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ спечели Проект по Оперативна Програма “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001-7.0.07, с наименование “ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО” и тук ви предоставяме първоначална информация за него.

Continue reading