Category Archives: проект

24юли/13
IMG 0620

Пресконференцията на БСА

IMG 0620УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

          Както вече бе обявено, вчера се проведе първоначалната ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод стартирането на нашия Проект  „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира през следващата година в партньорство с Испанската Асоциация на съдии и магистрати „ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ”.

Continue reading

24юни/13
eu flag

Документация по проекта на БСА

eu flagПублична покана за избора на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”

Continue reading

08май/13
eu flag

БСА спечели проект по ОП „Човешки Ресурси“

eu flagСкъпи колеги, С удоволствие искаме да ви уведомим, че БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ спечели Проект по Оперативна Програма „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“, по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO001-7.0.07, с наименование „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО“ и тук ви предоставяме първоначална информация за него.

Continue reading