esf logo bg 336 100

ТРЕТИ СЕМИНАР ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТА НА БСА ПО ОПРЧР

esf logo bg 336 100УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рамките на Проект ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ |,  ФАЗА 2” в партньорство с нашите испански приятели от  АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИ И МАГИСТРАТИ “ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ” на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, Комплекс ” Главатарски хан” ще проведем ТРЕТИ СЕМИНАР, който ще бъде посветен на две теми:

1.Анализ на потенциала за ефективно сътрудничество между НПО, работещи в сферата на правосъдието в България, чрез осъществяване на работни срещи от координационен екип към дейностите, в рамките на Дейност 3

  и

2. Избор, кариерно израстване, рангове и атестиране на бъларскште магистрати и служители по сега действащата устройствена уредба. Необходимост от законодателни промени.

Лектори на семинара ще бъдат:

– По първи панел – Венелин Иванов – съдия в Апелативн специализиран наказателен съд

– Богдана Желявска – заместник – председател на СГС и председател на БСА, Дочка Върбева – съдия от Апелативн съд, Пловдив и заместник – председател на БСА и Веселин Хаджиев – председател на Окръжен съ, Пловдив и член на УС на БСА.

Ще бъде дадена възможност на съдиите от СРС да представят Предложенията си във връзка с промяната на сега действащия механизъм за повишаване и преместване на магистрати.

В рамките на следващата седмица ще публикуваме подробна програма на с битието и поканените гости.

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на Проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.

Регистрацията на участниците следва да се извърши най-късно до 11 април включително. Като приложение сме публикували регистрационна форма, която можете да попълните и изпратите на официалния ни сайт, на е-мейл: bonnie_076@yahoo.com или на адреса на офиса ни: София, ул. Пиротска 37б, ет. 2.

В случай на неясноти и въпроси не се колебайте да ни се обадите на телефон: 0888750226.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и важни за всички нас!


ФОМУЛЯР

                                                   Управителен съвет на БСА

DSC02396DSC02587DSC02588DSC03404DSssC0253DSC 0022