Category Archives: дейности

ФИНАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА НА БСА

От името на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по повод приключването на нашия Проект „Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – „Предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“, който реализирахме в партньорство с Испанската съдийска асоциация „Франсиско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant agreement № JUST/ 2014/ JTRA / AG/ EJTR / 6866.

Пресконференцията ще се проведе на 27.07.2017 г. от 11.00 ч. в София, хотел „Сентрал парк“, бул. Витоша 106.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БСА

ПРОГРАМА НА ШЕСТИЯ СЕМИНАР – Русе

ПРОГРАМА

на Шестия (последен) Семинар, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 30 юни – 01 юли 2017 година в гр. Русе, Хотел Дунав Плаза, площад „Свобода“ 5, 7000 Русе

30 ЮНИ 2017 г.

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване

14,10 ч. – 16,00 ч. – Практиката на Кралство Испания относно изпълнението на общите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за държавите – членки, съобразно чл. 4 от същата. Предприетите в Кралство Испания подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона и достъп до правосъдие – Първа част

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе-пауза

16,20 ч. – 18,00 ч. – Практиката на Кралство Испания относно изпълнението на общите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за държавите – членки, съобразно чл. 4 от същата. Предприетите в Кралство Испания подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона и достъп до правосъдие – Втора част

Лектор – Мануел Доминго Сабайос, магистрат, Кралство Испания, съдия във Висшия административен съд на Кастия и Ла Манча

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията

20,30 ч. – Вечеря

1 ЮЛИ 2017 г.

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00ч. 11,30 ч. – Действия по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България. Изпълнение от страна на държавните органи и институции на общите задължения по Конвенцията. Предприети подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона.

Предложения на Омбудсмана на Република България за конкретни мерки по прилагане на задълженията на Република България по Конвенцията и евентуалните ползи от практическото им приложение.

Лектор – Хюсеин Исмаил, Директор Дирекция при Националния омбудсман.

Очакваме потвърждение на Заместник – Омбудсмана госпожа Диана Ковачева като лектор на семинара.

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе-пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

Всички разноски по настаняване (2 нощувки), храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ ще намерите ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАРА, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 26.06.2017 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

Шести (последен) семинар – гр. Русе

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 30 юни и 01 юли 2017 година в гр. Русе ще проведем Шестия /последен/ семинар по Проект „Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност“, финансиран от ЕК, който БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изпълнява в партньорство с Испанската асоциация на магистрати „Франсиско де Витория“. Continue reading

Заседание на Управителния съвет

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на „Българска съдийска асоциация“ свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 30.03.2017г. от 18,30 часа в гр. Велико Търново, Хотел „Болярски“, ул. Стефан Стамболов 53А, при следния дневен ред:

1.Обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Сдружението през изтеклата 2016 година, във връзка с насроченото за 31.03.2017 г. Общо събрание на БСА,
2. Обсъждане участието на Сдружението в Съвета по прилагане на Актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в Съдебната система, в Гражданския съвет към ВСС през 2016 г. и в различни работни групи и уточняване приоритетите в работата за реализация на целите,
3. Обсъждане на дейността на Сдружението по Проект Grant agreement No JUST / 2014 / JTRA / AG / EJTR / 6866 Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission, финансиран от Европейската комисия, който в момента се изпълнява,
4. Обсъждане на дейността на Сдружението във връзка с предстоящото финансиране по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ,
5. Обсъждане на обучителната дейност на Сдружението през следващия едногодишен период,
6. Приемане на нови членове,
7. Разни.

Транспортните разходи са за сметка на Сдружението.

Богдана Желявска,
Председател на БСА

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ПЕТИЯ Семинар по ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 01.04,2017 година в гр. Велико Търново, Хотел   „Болярски“, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел „Панорама“, ул. Стефан Стамболов 63 Continue reading

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСА – 31.03.2017 Г. – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 март 2017 година в гр. Велико Търново, в Хотел „Болярски“, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел „Панорама“, ул. Стефан Стамболов 63 ще се проведе Общото събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в работата ни през следващата година. Continue reading

Да помогнем на пострадалите в Хитрино

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изказва своите най-искрени съболезнования на близките на загиналите от трагедията сполетяла тази сутрин с.Хитрино, област Шумен.

Изразяваме желание да окажем подкрепа на пострадалите жители и в първия работен ден ще открием дарителска сметка за събиране на средства за подпомагането им. Сметката ще бъде публикувана на официалния ни сайт и на фейсбук-страницата на Сдружението. Continue reading

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел Медите, Сандански

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел „Медите“, гр. Сандански

ПРОГРАМА

на ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, Медите, гр. Сандански, на следните теми: Continue reading

Четвърти семинар на БСА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НАЗНАЧЕНИЯТ ЗА 25 – 26 НОЕМВРИ 2016г. В ХОТЕЛ „МЕДИТЕ“, САНДАНСКИ ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХОТЕЛ СВ. НИКОЛА

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ,
АДВОКАТИ И СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ Continue reading