rest

Четвърти семинар на БСА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НАЗНАЧЕНИЯТ ЗА 25 – 26 НОЕМВРИ 2016г. В ХОТЕЛ „МЕДИТЕ“, САНДАНСКИ ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХОТЕЛ СВ. НИКОЛА

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ,
АДВОКАТИ И СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на БСА ви уведомява, че ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, , гр. Сандански, на следните теми:

ПЪРВИ ПАНЕЛ:
„РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ“
Лектор – Анели Чобанова, адвокат, САК

ВТОРИ ПАНЕЛ;
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
25 ноември:
Разглеждане на причините за неплатежооспособността на търговците и техните правни последици в производството по несъстоятелност и извън него.
– класификация на причините за неплатежоспоособността на търговците – причини с обективен характер и причини със субективен характер;
– изследване на причините за неплатежооспособността в рамките на производството по търговска несъстоятелност;
– правни последици на установените причини за неплатежоспособността в производството по несъстоятелност и извън него.

26 ноември:
– Възможности за ограничаване прилагането на неблагоприятните последици на производството по несъстоятелност, при установяване на обективни причини за неплатежоспособността на търговеца;

– Възможности за прилагане на политиката за даване на т.нар. „втори шанс“ за търговци изпаднали в състояние на неплатежоспособност, и спрямо които е проведено производство по несъстоятелност, в резултат на обективни причини, в съответствие с препоръките на ЕС;.

– Наказателноправна защита на обществените отношения в областта на икономиката при използване института на търговската несъстоятелност с цел увреждане на кредиторите /престъпления против кредиторите/.
Лектор – Иво Гъчков, асистент в Катедра „Частно правни науки“ на ЮФ при Русенски университет, адвокат

ПРОГРАМАТА на семинара, както и ФОРМУЛЯР за кандидатстване, ще бъде публикувана на официалния ни сайт тези дни.
Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Управителен съвет на БСА

mp

Становище на БСА по проекта на Министерството на правосъдието на ЗИД НПК

До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

г-жа ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

С Т А Н О В И Щ Е

на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

по проекта на Министерството на правосъдието на ЗИД НПК,

представен за обсъждане на редовното заседание на

Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система от 19.09.2016 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Приветствайки усилията на Министерство на правосъдието за реформиране на процесуалното наказателно законодателство на страната ни, в насока към оптимизиране и ускоряване на наказателното  производство, прецизиране на институти, с оглед реалното им приложение и въвеждането на други за постигане на синхрон с правото на ЕС, Българска съдийска асоциация, оценява като цяло положително изготвения проект за изменение и допълнение на НПК. Continue reading

hotelazalia

Промяна на хотел за СЕМИНАР на 1-ви Октомври

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Поради проблеми от технически характер и логистичен характер, се налага насроченият за 30 септември и 1 октомври 2016 година СЕМИНАР, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, да бъде преместен от К-с Слънчев ден в ХОТТЕЛ „АЗАЛИЯ, комплекс Св.Св. Константин и Елена.

Програмата и темите остават непроменени.

Всички участници са уведомени.

Извиняваме се на всички вас за причиненото неудобство.

Лека и успешна работа на семинара.

Богдана Желявска, председател на БСА

palas sunny day

Формуляр за участие в Трети семинар на БСА

Колеги, в прикачения файл можете да намерите формуляра за участие в Третия семинар, оргавизиран от БСА, който ще се състои в хотел „Палас“ -комплекс „Слънчев ден“от 30 iсептември-01 октомври 2016 г. на тема: Проявления на дискриминацията спрямо хората с увреждания. Нациоанална и международна правна уредба.Механизми за защита..Прастики  на националните и европейските правозащитни органи. Очакваме вашите заявки за участие в семинара.

формуляр за участие

3D Abstract Anonymous Pictures HD images

Богдана Желявска: В белите държави няма анонимни сигнали

Буквално в последната работна седмица преди лятната си ваканция депутатите приеха окончателно поправките в Закона за съдебната власт. В него имаше доста спорни моменти, които предизвикаха дебати. Един от тях е, че сигналите срещу магистрати вече няма да са анонимни, а ще се подават с ЕГН, трите имена и адрес. Най-много дискусии предизвика текстът, че магистратите трябва да декларират пред ВСС своята принадлежност към съсловни организации и тайни общества. За коментар на спорните моменти в закона потърсихме председателя на Българската съдийска асоциация Богдана Желявска. Тя беше и член на Обществения съвет в конкурса Новата генерация: Юристите на вестник Стандарт.

Continue reading

vks

Становище на БСА по искане на ВКС за установяване на противоконституционност

Вижте приложените документи:

Становище на Богдана Желявска, председател на БСА, относно искане на ВАС до КС

Искане на ВКС за установяване на противоконституционност

Определение на ВС за разглеждане по същество искането на ВКС

Покана към БСА за писмено становище

magistrati

Кабинетът подкрепи по-голяма независимост за прокурори и съдии

Министерският съвет прие втория пакет от промени в Закона за съдебната власт, като сред тях са засилване на съдийското самоуправление и реформата в прокуратурата, съобщиха от „Дондуков” 1.

С новите текстове се регламентира възможността общите събрания на съдиите да предлагат и изслушват кандидатите за председател на съответния съд и да изказват становище относно кандидатурите. Целта е да се ограничат „възможностите за непублично въздействие”.

Вижте цялата публикация на:

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/kabinetat-podkrepi-po-goljama-nezavisimost-za-prokurori-i-sadii.html