Управление

Сдружението се управлява от управителен съвет, в състав:

  • Председател: Росица Велкова Иванова – Стойчева – съдия в СРС.
  • Зам. председател: Албена Такова Момчилова – съдия в СРС.
  • Членове:
    • Атанас Симеонов Иванов – съдия в РС-Благоевград.
    • Пенка Иванова Велинова – съдия в СРС.
    • Тодор Николов Тодоров – съдия в СРС.