magistrati

Становище на СЕЕ относно конкурсите за магистрати

magistratiУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме становището на нашето Сдружение относно измененията, които трябва да бъдат направени в ЗСВ в материята на конкурсите, атестирането и кариерното израстване на магистратите.

Както не веднъж сме изтъквали и ще продължаваме да го правим, за всички нас като съдии е от изключителна важност да бъде уреден по ясен и прозрачен начин редът за провеждане на конкурсите за преминаване на съдиите от едно ниво в системата на друго, равно по степен или по-високо. Правилата трябва да са ясни, справедливи, конкретни и прозрачни и да осигуряват по един справедлив начин кариерното израстване на всички нас на базата на професионален опит, познания и оценяване на дотук свършената ни работа.

Изтъкнали сме както нуждата от точен регламент за провеждане на конкурсите, така и необходимостта за различните нива в системата да има различни процедури – в частност необходимостта от различен регламент за преминаване във ВКС и за преместване в друг, равен по степен съд.

Отделно от това, подчертали сме нуждата от ясни, точни и обективни критерии за извършване на атестациите, посочване на разумни срокове за това, както и създаване на атестационни комисии по места. Атестацията трябва да отразява обективно постигнатото от съдията и да не се извършва формално, за да се превърне в това, което законодателят е имал пред вид при въвеждането й като институт.

Становището си сме изразили принципно и сме изказали категоричното си желание за участие в широкия обществен дебат. Искаме да се чуе гласът на съдийската общност по този така наболял въпрос, да се обсъдят мненията и предложенията на действащите магистрати и да се изготви законодателна уредба, която максимално да отговаря на изискванията на обществото и на нашите нужди.

За да бъдем независими трябва да ни се даде възможност да си вършим работата в разумен обем, без да сме затрупани до гуша в огромните папки и без да се лишаваме от почивка. За да бъдем независими трябва да имаме сигурността, че трудът и отдадеността на професията ни ще бъдат подходящо оценени. Така ще имаме стимул за работа и ще допринесем за укрепване имиджа на съдебната система в дух на почтеност и справедливост.

Колеги, очакваме вашите коментари, за да можем да ги обобщим и представим по време на обществения дебат.

 

                                                                Управителен съвет на СЕЕ