prokurori

Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България

prokuroriУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Днес, на 16 юни 2012 година в София, в сградата на СЮБ, се проведе Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България. От страна на сдружението присъства съпредседателят Богдана Желявска, която отново изрази становището на нашата организация, че само чрез постигане на консенсус за бъдещето на Съдебната система можем да вървим напред в посоката, в която сме поели – осигуряване на гражданите на ефективно правосъдие.

Становищата ни относно реформата в Съдебната система и начина на нейното провеждане са сходни и за в бъдеще смятаме да задълбочим сътрудничеството си и да организираме провеждането на съвместни инициативи. Всички ние сме магистрати и заедно трябва да се борим за възвръщане доверието на хората в Съдебната система, отстоявайки в същото време независимостта си, защото тя е най-големият гарант за ефективната и прозрачна съдебна система. А независимостта се отстоява с принципни позиции, с почтеност и с много отговорност.

На сайта ще ви информираме за бъдещите съвместни инициативи между Сдружение СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА и АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, за да може да участвате в тях.

Управителен съвет на СЕЕ