Преподаватели в НИП

СКЪПИ КОЛЕГИ,
НАЙ – НАКРАЯ ПОСТИГНАХМЕ УСПЕХ!
  В изпълнение на своя инициатива нашето Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА” на 25.04.2012 година отправи официално искане с вх.№ 32-00-119 по Закона за достъп до обществена информация до Директора на Националния институт на правосъдието за критериите, по които се избират временните и постоянните преподаватели в НИП.

Сега разбираме, че в резултат на нашите усилия най – накрая на 02.05.2012 година такива критерии са въведени с приетите „Вътрешни правила за  организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в НИП”, съгласно изпратения ни отговор от Директора на НИП от 09.05.2012 година. Те са публични и се съдържат на сайта на Института по правосъдие. Открит остава въпросът защо това се прави едва след толкова години функциониране на магистратското училище?! Но както се казва в един добре познат рефрен – „По – добре късно, отколкото никога!”
Изпращаме Ви линк, от който директно можете да се запознаете с Правилата – http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&;pageid=498.
Ние, като съдийско сдружение, ще продължим битката за прозрачност и въвеждане на единни правила и норми на всички нива в Съдебната система. 
Очакваме Вашите мнения по проблемите, свързани с конкурсите, атестациите и с натовареността на магистратите, във връзка с предстоящите промени в тази част в ЗСВ до края на м. юни и сформираните работни групи в Министерство на правосъдието. Ще публикуваме всички Ваши мнения!   
                                                              УС НА СДРУЖЕНИЕ „СЕЕ”