eu flag

Молба до ВСС

 СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПАeu flag

 

                                                    
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На извънредно заседание, насрочено на 28.11.2011 г. предстои да разгледате становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България относно Принципите, по които следва да се проведат конкурсите за повишаване в длъжност на съдии и прокурори от органите на съдебната власт.

Като представителна организация на магистрати в Република България заявяваме категорично желание да участваме в дискусията, тъй като считаме, че при обсъждането на този въпрос следва да бъде взето становището на възможно най-широк кръг представители на магистратската общност в държавата

В тази връзка молим да ни бъде осигурена възможност за участие в дискусията, тъй като само широк обществен дебат би довел до вземане решение в духа на принципите на независимост и прозрачност на съдебната власт.

 

 

Съпредседател на СЕЕ Съдия Венета Марковска