Daily Archives: 28.02.2012

28февр./12

Василка Миткова Шаламанова

Родена: 03.12.1970

Образование и обучение 

• Дати (от-до)

 

1991г.-1996г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Югозападен университет»Неофит Рилски» – Благоевград

• Специалност

 

Право

• Наименование на придобитата квалификация

 

Юрист

• Ниво по национална квалификация(ако е приложимо)

 

Магистър по право

Continue reading