Daily Archives: 27.02.2012

27февр./12

Стефан Недялков Кюркчиев

Роден на 01.10.1974г.

Завършил специалност „Право” в Софийски университет през 1999г.

Младши съдия в Софийски градски съд от 2002г.

Съдия в Софийски районен съд от 2004.

Заместник- председател на  Софийски районен съд  през периода от 2006г. до 2011г.

Автор на изданието „Заповедното производство. Европейска заповед за плащане” и на  други научни публикации в областта на гражданския процес.

В момента е съдия в Гражданско отделение на Софийски градски съд.

27февр./12

Валентин Димитров Бойкинов

Роден на 23.12.1973г.

Завършил специалност „Право” в Софийски университет през 1996г.

Младши съдия в Софийски градски съд от 2000г.

Съдия в Софийски районен съд от 2001.

Заместник- председател на  Софийски районен съд  през периода от 2006г. до 2009г.

В момента е съдия в Търговско отделение на Софийски градски съд.