Category Archives: съдебна система

23сеп./14
bogdana

Интервю Богдана Желявска пред komentator.bg: Кой казва, че само една организация е носител на съдебната реформа?

bogdanaГ-жо Желявска, защо Българската асоциация на съдиите има възражения  срещу предложението на правосъдното министерство, залегнало в стратегията за съдебна реформа, ВСС да се раздели на две камари – прокурорска и съдийска?

Въпросът за разделянето на ВСС  на две камари – прокурорска и съдийска, както и  въпросът за отделянето  на прокуратурата от съдебната власт  беше  широко дискутиран още в началото на 2012 година. Нека припомня, че тогава се изработваха измененията в Закона за съдебната власт, които засягаха състава, организацията и формирането на Висшия съдебен съвет. Взеха се мненията на изявени конституционалисти, на всички организации в гилдията, на държавни институции.

Continue reading

29авг./14
Judge

СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ И КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


JudgeСтратегията на Министерството на правосъдието за продължаване на реформата на Съдебната власт в условията на пълноправно членство в Европейския съюз е одобрена от Министерския съвет на 23.06.2010 година. 
От тази дата насам в обществения живот настъпиха разнородни по своя характер събития, които породиха разгорещени дебати в публичното пространство за необходимостта от провеждане на реформи в съдебната система при съблюдаване на нейната независимост.

Continue reading

06авг./14
itova

Милка Итова: Кариерното израстване на магистрата трябва да бъде естествен и предвидим път в професионалното им развитие

itovaГ-жо Итова разрешихте ли вече окончателно въпроса с кариерното израстване на магистратите и конкурсите за свободните щатни бройки?

От началото на мандата ни ние стартирахме процедурите за обявяване на конкурсите за свободните щатни бройки на всички нива. В момента са приключили конкурсите и са встъпили магистратите класирани по конкурса за върховните съдилища и прокуратури/ без ВКП, която процедура е прекратена с решение на ВСС и е предмет на обжалване пред ВАС/, за специализираните съдилища и прокуратури, за апелативните съдилища и прокуратури/ без конкурса за търговска колегия и за наказателна колегия само за София, който се обжалва/,  за районните съдилища и прокуратури, за административните съдилища конкурсът за повишаване и преместване.

Continue reading

02юли/14
image

Интервю на Богдана Желявска пред Стандарт: Съдията вече трябва да обяснява решението си

imageИнтервю с Богдана Желявска, зам.-председател на Софийски градски съд и председател на Българска съдийска асоциация

– Г-жо Желявска, какво представлява Българската съдийска асоциация (БСА), чийто председател сте?

Continue reading

20февр./14
sud plovdiv

Позиция на БСА за протеста на 14.02.2014

sud plovdivБЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ решително осъжда действията на натиск върху съда, извършени на 14.02.2014 г. около Съдебната палата в гр.Пловдив, докато Апелативен съд – Пловдив разглежда дело за собственост на недвижими имоти, по претенцията на Мюсюлманското вероизповедание в България.

Continue reading

19февр./14
bogdana

Механизмът за избор на магистрати се нуждае от спешна промяна!

bogdanaИнтервю на Богдана Желявска пред ПИК:

– Съдия Желявска, защо асоциацията, която ръководите до момента не беше взела становище относно кандидатурите и избора на главен съдебен инспектор? Не смятате ли, че това е изключително важен въпрос?

– Разбира се. На практика от една година процедурата по избор на Главен инспектор е блокирана и той не се избира. А всъщност каква е причината? Причината се корени в механизма на този избор, който механизъм на практика е неработещ. Процедурата се бави, боксува и не позволява да се вземе решение.

Continue reading

11февр./13
vss

Второ заседание на Гражданския съвет на ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес, 11 февруари 2013 г., се проведе второто заседание на Гражданския съвет към ВСС, на който бяха приети Правилата за работата му. В заседанието участваха представители на петнадесет от неправителствените организации – негови членове, както и членове на ВСС.

Continue reading

03февр./13
natovarenost

Отново по темата за натовареността

natovarenostУважаеми колеги, 

Във форума на нашия сайт по темата „Как може да си реши проблемът с натовареността на магистратите?“ за ваша информация публикуваме три от шестте презентации на проведената на 01.02.2013 година /петък/ среща на членовете на Работната група към Комисията по анатовареността във ВСС. От страна на нашето Сдружение присъстваха Иваншчка Славкова /Варненски окръжен съд/, член на УС и Богдана Желявска /СГС/, председател на БСА.  Необходимо е наистина да има обща воля от страна на гилдията за справяне с проблема. Взе се решение да си изработят формуляри, които да бъдат попълвани от съдиите по местя на доброволни начала,  за да се предели средното необходимо време  за приключване на делата по видове. 

Continue reading

14ян./13
vss

Първо заседание на Гражданския Съвет към ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес, 14 януари 2003 г., се проведе първото заседание на Гражданския съвет към ВСС, който бе сформиран през месец декември. В него участват представители на следните организации: Сдружение „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, ЦЕНТЪР ЗА НПО В РАЗГРАД, ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА, ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО –СОФИЯ“, БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ, ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“, СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, АСОЦИАЦИЯ „ФОРУМ“, СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, СДРУЖЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ФОНДАЦИЯ „ЕВЕСТА“.

Continue reading

10дек./12
bogdana

Интервю на съдия Богдана Желявска пред pik.bg

bogdana

Източник: www.pik.bg

– Г-жо Желявска, с какво Българска съдийска асоциация (БСА) се отличава от останалите подобни организации?

– Знаете ли, много е хубаво, че ми задавате този въпрос точно сега, след Общото събрание на Сдружението, на което събрание бяха взети много важни решения. На 16 и 17 ноември в Стара Загора се събрахме единомишленици и набелязахме съществените проблеми и идеите, които ни обединяват. Защото много важно е когато вземаме отношение по ключови за съдебната система въпроси, да говорим не от името на магистратската общност изобщо, а от името на членовете си. Това може би е нещото, което съществено ни отличава като съсловна съдийска организация. Ние нямаме претенции да изказваме мнението на всички съдии, а да изразяваме и отстояваме мнението на членовете си и считаме, че всички неправителствени организации в

сферата на правосъдието трябва да го правят, за да има чуваемост между нас, което ще ни помага да постигаме целите си. Много пъти сме казвали, а това е написано и в Устава ни: нашата основна цел е издигане авторитета наа съдията, възръщане на позицията му в обществото така, както той заслужава.

Continue reading