Category Archives: съдебна система

08мар./16
bonnie bnr

Богдана Желявска в БНР – Какви са предизвикателствата при интегрирането на хората в неравностойно положение в правната общност?

„Установяване на човешките права – предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ – това е първият по рода си европейски проект, фокусиран върху правата на хората в неравностойно положение, свързани с достъпа им до правосъдие, така, както предвижда Европейската харта за основните права на Европейския съюз.

Continue reading

28февр./16

ИНТЕРВЮ НА БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА ПРЕД НИНА НИКОЛ ХАМИЛТЪН

ИНТЕРВЮ НА БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА ПРЕД НИНА НИКОЛ ХАМИЛТЪН

В ПРЕДАВАНЕТО „ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА“, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

НА ПРОЕКТ „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ 

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Continue reading

19февр./16
meeting

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

През последната година и половина съдебната реформа в Република България постоянно е във фокуса на общественото и медийно внимание, тя е точка първа от дневния ред на обществото, а съдебната система с всеки изминал ден се срива. В страната цари небивал негативизъм и пренебрежение към работата на правозащитните органи на практика на всяко ниво.

Continue reading

01ное./15

Дочка Върбева пред БГНЕС: Изпълнителната власт иска да държи съдебната в икономическа зависимост

Една от гаранциите за независимост на магистратите е тяхното възнаграждение. Очевидно е намерението за влияние на политиците и на изпълнителната власт върху магистратите с икономически лостове. Това заяви пред БГНЕС Дочка Илиева-Върбева, зам.-председател на УС на Българска съдийска асоциация, съдия в Апелативен съд-Пловдив. Агенция БГНЕС публикува пълния текст на интервюто.

Continue reading

27окт./15

Отворено Писмо

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО,

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

           

            Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

Continue reading

26юни/15
vss

Становище на БСА относно проект на ЗИД на ЗСВ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

„БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“, като професионална магистратска организация и след съгласуване с членовете си, представя на Вашето внимание становище по предложения от Министерство на правосъдието Проект на ЗИД на ЗСВ.

Continue reading

23ян./15
vks

Становище на БСА за избора на председател на ВКС

vks

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в период на безпрецедентен натиск върху цялата съдебна система като в публичното пространство се хвърлят недоказани обвинения и се правят внушения, целящи формиране на обществено мнение за правосъдие, което не работи, което е неефективно, непрозрачно, участва в схеми и манипулации.
В тези условия работят съдилищата и прокуратурите в страната и Висшият съдебен съвет, изпълняващ задълженията си като кадрови и ръководен орган на независимата според Конституцията на Република България съдебна власт, на тази власт, която е основа на държавността.

Continue reading

22ян./15
bogdana

Богдана Желявска пред bpost.bg: С лозунги съдебна реформа не се прави

 

bogdana  Така зам.-шефката на Софийски градски съд (СГС) Богдана Желявска коментира приетата в сряда от парламента стратегия за реформа в третата власт. Документът беше одобрен с конституционно мнозинство – 173 народни представители от ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БСП и ДПС гласуваха „за“. Стратегията предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) да продължи да бъде постоянно действащ орган.

Continue reading

11дек./14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И

на Управителния съвет на

„БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

  

Управителният съвет на БСА, като представителна съсловна магистратска организация изразява острото си възмущение от безпрецедентния натиск, на който е подложена съдебната система.

 

Съдебната власт в България е независима, съдията решава делата си според фактите и доказателствата, представени от двете страни и съобразно закона и вътрешното си убеждение. Това е неговото призвание и това е смисълът на правосъдието, чиито основни принципи се спазват от векове.

 

Принизяването на работата на съдиите до натискане на един бутон и изнасянето на неверни факти в  публичното пространство, изместването на дебата за съдебната реформа с публични изяви от типа „Осанна“ и „Разпни го“, което се наблюдава през последните две седмици сериозно уврежда обществения образ на съдебната система.

 

Недопустимо е висящи дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за „правота“ на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху съдията чрез всякакви средства, включително и чрез използването на масовата информация.

 

Способите за промяна на съдебната система следва да спазват закона и демократичните принципи и да се осъществяват от компетентните според закона органи.

 

Категорично се противопоставяме на оклеветяването на съдии по този начин и заявяваме, че винаги ще работим за защита на правата и законните им интереси.
Нека съдебната система и съдиите, които работят в нея бъдат оставени да работят спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване, защото това е в интерес на цялото общество, включително и за осъществяването на съдебната реформа.

 

 

                                                                 Управителен съвет на  БСА

03дек./14
mp

СТАНОВИЩЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА – 2-РА ЧАСТ

mpУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

През месец август 2014 година предоставихме на Вашето внимание Становище в най-общ план относно предложената от ръководеното от Вас Министерство Стратегия за съдебна реформа.

Към настоящия момент предлагаме нашите виждания относно някои ключови положения, залегнали в Стратегията и се надяваме те да бъдат взети пред вид при изготвянето на един цялостен документ, касаещ развитието на Съдебната система и нейното бъдещо реформиране.

Continue reading