vss

Първо заседание на Гражданския Съвет към ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес, 14 януари 2003 г., се проведе първото заседание на Гражданския съвет към ВСС, който бе сформиран през месец декември. В него участват представители на следните организации: Сдружение „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“, НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, ЦЕНТЪР ЗА НПО В РАЗГРАД, ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА, ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО –СОФИЯ“, БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ, ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“, СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, АСОЦИАЦИЯ „ФОРУМ“, СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, СДРУЖЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ФОНДАЦИЯ „ЕВЕСТА“.

В заседанието участваха членове на Съвета, които са представители на различни Комисии към него – Соня Найденова /която е и Представляващ/, Даниела Стоянова, Елка Атанасова, Румен Георгиев, Мария Кузманова, Светла Петкова, Елеонора Карагьозова, Юлия Ковачева, Калин Калпакчиев и Камен Иванов.

От страна на БСА в този съвет участвах аз, председателят Богдана Желявска.

Срещата протече в дух на добронамереност, като всички присъстващи бяха на мнение, че този Съвет, като консултативен орган, би могъл да спомогне за извършване на така необходимите реформи в Съдебната система, гарантирайки активното участие на гражданския сектор при вземане на съществените решения, свързани със Съдебната власт. Гражданският съвет е натоварен /както и самия ВСС/ с много обществени очаквания и се разчита на доброто му взаимодействие с ВСС, чрез експертна подкрепа и запознаване с позициите на работещите в гилдиите.

Създадена бе работна група от седем човека, която да изработи Правила за действие.

Всички искаме Гражданският съвет да заработи и колкото по-малко бюрократични правила има за неговата работа, толкова по-добре. За да изпълняваме функциите си и да подпомагаме експертно и професионално членовете на Съвета, ние не трябва да бъдем институционализирани. Ние сме създадени като консултативен орган, за да се чуе мнението ни по важните, засягащи както Съдебната система, така и цялото общество въпроси.

С изненада, обаче, прочетох публикацията в „Медия пул“ за проведеното днес първо заседание, озаглавена „ГРАЖДАНСКИЯТ СЪВЕТ КЪМ ВСС ЗАПОЧНА РАБОТА СЪС ЗАПЛАХА ОТ САМОРАЗПУСКАНЕ“ и намерих там отразяване на мнения и изказвания, които не чух, а присъствах от началото до края. По време на заседанието нямаше заплахи от саморазпускане, нямаше отрицателно настроени представители на някоя НПО, нито една организация не е говорила за липса на диалог, никой не е говорил за напускане на Съвета. Имаше хора, обединени от една обща идея, които изказаха мненията си. А темите за свръхнатовареността, случайното разпределение и предотвратяване конфликта на интереси не бяха споменати. Цитираните изказвания вероятно са от проведените след това брифинги – на определени хора, които незнайно защо не ги изказаха пред всички нас, които присъствахме на форума.

Призовавам тези, които отразяват дейността на Гражданския съвет към ВСС да му дадат малко време – да приеме Правила и да заработи. Едно е сигурно – този Съвет не трябва да става една бюрократична структура и, оплетен в много устройствени разпоредби, да се превръща в говорилня, съществуваща сама за себе си. Сега /и това пролича много ясно на първото заседание/ у всички има воля работата на Съвета да бъде ползотворна и смислена. Нека продължим с тази воля и да вървим напред. Я какво ще стане – бъдещето ще покаже.

Следващото заседание ще се проведе на 11 февруари 2013 година.

Използвам случая да уведомя всички членове на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, че до сряда на сайта ще заработи нашият ФОРУМ, на който ще можем да изказваме мненията си, да представяме и защитаваме позициите на членовете по места и да има смисъл нашата работа. Разчитаме много на всички членове на Сдружението и нека темата за Гражданския съвет бъде първата, която да подложим на дискусия. Нека ние, като магистрати, си кажем мнението по наболелите проблеми, които пряко ни касаят и да искаме да ни бъде дадена възможност да го отстояваме.

На всеки от членовете на БСА на електронната поща ще бъде изпратено уведомление, когато форумът заработи.

Приятна и ползотворна седмица!

Богдана Желявска

Председател на БСА