natovarenost

Отново по темата за натовареността

natovarenostУважаеми колеги, 

Във форума на нашия сайт по темата „Как може да си реши проблемът с натовареността на магистратите?“ за ваша информация публикуваме три от шестте презентации на проведената на 01.02.2013 година /петък/ среща на членовете на Работната група към Комисията по анатовареността във ВСС. От страна на нашето Сдружение присъстваха Иваншчка Славкова /Варненски окръжен съд/, член на УС и Богдана Желявска /СГС/, председател на БСА.  Необходимо е наистина да има обща воля от страна на гилдията за справяне с проблема. Взе се решение да си изработят формуляри, които да бъдат попълвани от съдиите по местя на доброволни начала,  за да се предели средното необходимо време  за приключване на делата по видове. 

Много е важно да се отстоява, че проблемите с натовареността по региони са различни, така както са различни и проблемите на наказателните и гражданските съдии. Една част от представените на форума в петък проекти зя решаване на проблемите са демонстриране на добрия case management на административните ръководители па места.

Работната група щи продължава да работи и дано работата й, както и работата на тази Комисия към ВСС даде резултат. Този резултат, обаче, както и конкретните решения зя справяне с проблемите, трябва да бъде съобразен с нашите, български условия и реалности.

И нека наистина си пожелаем ползотворна и успешна работа, за което се изисква постоянство, гражданска позиция, отговорност и почтеност.

                                                                           БЪЛГАРСКА СЙДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ