seminar

Местата за семинара на 24-и и 25-и април са запълнени!

seminarУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради големия интерес към темата за конкурсите, атестациите и кариерното израстване на магистратите и съдебните служители, на която ще бъде посветен Семинарът, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, Комплекс “Главатарски хан”, в рамките на Оперативна програма “Човешки ресурси”, всички места вече са запълнени.

В случай на проявен интерес от колегите, заявяваме готовност за провеждане на втори семинар по темата, на който ще бъде чуто мнението на магистратската общност, за да бъде то обобщено и предоставено на институциите, ангажирани с тази материя.

 

Благодарим ви за проявения интерес.

 

                                                                                                                                      Управителен съвет на БСА