esf logo bg 336 100

Пресконференция във връзка с проект по ОПРЧР

esf logo bg 336 100

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да ви съобщим за организираната от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ Пресконференция по повод представянето на Проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, в партньорство с Испанската съдийска асоциация “Франсиско де Витория”.

Пресконференцията ще се проведе на 23 юли 2013 година от 10,00 часа в Хотел “Шератон”, Зала “Средец” . 

Надяваме се да реализираме успешно Проекта  и да допринесем за подобряване на диалога между неправителствените организации в Правосъдието и за поставяне на нова, конструктивна основа на отношенията им с държавните институции, ангажирани със Съдебната система.

Да си пожелаем успех и ползотворна работа!

 

БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА

Председател на БСА