Category Archives: изявления

27окт./15

Отворено Писмо

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО,

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

О Т В О Р Е Н О   П И С М О

           

            Уважаема госпожо председател на Народното събрание, господин министър-председател и господа министри, като представители на съсловните организации на българските магистрати се обръщаме към Вас, за да изразим категоричното си несъгласие с предложението за промяна за реда на определяне на размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност, съдържащо се в проекта на Министерството на финансите за Закон за държавния бюджет за 2016 г.

Continue reading

26юни/15
vss

Становище на БСА относно проект на ЗИД на ЗСВ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

“БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”, като професионална магистратска организация и след съгласуване с членовете си, представя на Вашето внимание становище по предложения от Министерство на правосъдието Проект на ЗИД на ЗСВ.

Continue reading

12апр./15
velikden

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Нека на този светъл ден си припомним, че сме хора.

Нека в деня на Възкресението Христово усетим силата на Вечния огън, защото тя блика от душите ни, тя ни топли и осветява пътя ни. Тя ни прави по-добри и истински.

Дори и в моменти на отчаяние, когато се лутаме, изгубили  посоката, тя е искрицата, която никога не угасва и която може да ни избави.

Затова нека погледнем навътре в себе си,  нека се усмихнем на пролетното слънце, което озарява празничния ден, на природата, която се събужда за нов живот и отворим душите си. Защото вярата е светлина, а светлината е живот.

Нека бъдем здрави, усмихнати, щастливи и истински, защото Христос во истина воскресе, а истината ще ни направи хора.

Желаем на вас и любимите ви хора светли и изпълнени с щастие Великденски празници!

                                                                БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

23ян./15
vks

Становище на БСА за избора на председател на ВКС

vks

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в период на безпрецедентен натиск върху цялата съдебна система като в публичното пространство се хвърлят недоказани обвинения и се правят внушения, целящи формиране на обществено мнение за правосъдие, което не работи, което е неефективно, непрозрачно, участва в схеми и манипулации.
В тези условия работят съдилищата и прокуратурите в страната и Висшият съдебен съвет, изпълняващ задълженията си като кадрови и ръководен орган на независимата според Конституцията на Република България съдебна власт, на тази власт, която е основа на държавността.

Continue reading

22ян./15
bogdana

Богдана Желявска пред bpost.bg: С лозунги съдебна реформа не се прави

 

bogdana  Така зам.-шефката на Софийски градски съд (СГС) Богдана Желявска коментира приетата в сряда от парламента стратегия за реформа в третата власт. Документът беше одобрен с конституционно мнозинство – 173 народни представители от ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БСП и ДПС гласуваха „за“. Стратегията предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) да продължи да бъде постоянно действащ орган.

Continue reading

24дек./14
happy holidays

Весели празници от БСА

happy holidaysСКЪПИ КОЛЕГИ,

 

В навечерието на Коледа сме. 

2014 година беше бурна, с много трусове и катаклизми, изпълнена с обрати, скандали, противопоставяния.

Забързани да обвиняваме и хвърляме упреци, забравихме да обичаме.

Continue reading

11дек./14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И

на Управителния съвет на

„БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

  

Управителният съвет на БСА, като представителна съсловна магистратска организация изразява острото си възмущение от безпрецедентния натиск, на който е подложена съдебната система.

 

Съдебната власт в България е независима, съдията решава делата си според фактите и доказателствата, представени от двете страни и съобразно закона и вътрешното си убеждение. Това е неговото призвание и това е смисълът на правосъдието, чиито основни принципи се спазват от векове.

 

Принизяването на работата на съдиите до натискане на един бутон и изнасянето на неверни факти в  публичното пространство, изместването на дебата за съдебната реформа с публични изяви от типа „Осанна“ и „Разпни го“, което се наблюдава през последните две седмици сериозно уврежда обществения образ на съдебната система.

 

Недопустимо е висящи дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за “правота” на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху съдията чрез всякакви средства, включително и чрез използването на масовата информация.

 

Способите за промяна на съдебната система следва да спазват закона и демократичните принципи и да се осъществяват от компетентните според закона органи.

 

Категорично се противопоставяме на оклеветяването на съдии по този начин и заявяваме, че винаги ще работим за защита на правата и законните им интереси.
Нека съдебната система и съдиите, които работят в нея бъдат оставени да работят спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване, защото това е в интерес на цялото общество, включително и за осъществяването на съдебната реформа.

 

 

                                                                 Управителен съвет на  БСА

03дек./14
mp

СТАНОВИЩЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА – 2-РА ЧАСТ

mpУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

През месец август 2014 година предоставихме на Вашето внимание Становище в най-общ план относно предложената от ръководеното от Вас Министерство Стратегия за съдебна реформа.

Към настоящия момент предлагаме нашите виждания относно някои ключови положения, залегнали в Стратегията и се надяваме те да бъдат взети пред вид при изготвянето на един цялостен документ, касаещ развитието на Съдебната система и нейното бъдещо реформиране.

Continue reading

23сеп./14
bogdana

Интервю Богдана Желявска пред komentator.bg: Кой казва, че само една организация е носител на съдебната реформа?

bogdanaГ-жо Желявска, защо Българската асоциация на съдиите има възражения  срещу предложението на правосъдното министерство, залегнало в стратегията за съдебна реформа, ВСС да се раздели на две камари – прокурорска и съдийска?

Въпросът за разделянето на ВСС  на две камари – прокурорска и съдийска, както и  въпросът за отделянето  на прокуратурата от съдебната власт  беше  широко дискутиран още в началото на 2012 година. Нека припомня, че тогава се изработваха измененията в Закона за съдебната власт, които засягаха състава, организацията и формирането на Висшия съдебен съвет. Взеха се мненията на изявени конституционалисти, на всички организации в гилдията, на държавни институции.

Continue reading