Заявление за членство

Заявление за приемане на нов член може да се подаде чрез контактната форма по-долу или чрез електронно писмо на електронен адрес – bgjudges@abv.bg .

В електронното писмо задължително следва да се посочи име на заявителя и съд, в който работи, както и да се декларира съгласие с устава, задачите и целите на Сдружението.

ДО
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от