Управление

Сдружението се управлява от управителен съвет, в състав:

  • Председател: Даниела Петрова Попова.
  • Зам. председател: Албена Такова Момчилова.
  • Членове:
    • Росица Велкова Иванова – Стойчева.
    • Пенка Иванова Велинова.
    • Тодор Николов Тодоров.