Контакти

Адрес:

София, 1000

Бул. “Княз Александър Дондуков” 11, ет. 6

Тел. за връзка: 0895 753 533

E-mail: bgjudges@abv.bg