palas sunny day

Трети семинар на БСА

ПРОГРАМА

на Третия Семинар, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 30 септември – 01 октомври 2016 година в Комплекс „СЛЪНЧЕВ ДЕН“, на тема: 

 

Проявления на дискриминацията спрямо хората с увреждания. Нацио-нална и международна правна уредба. Механизми за защита. Практи-ка на националните и европейските правозащитни органи.

 

30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

 

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

 

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

 

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване

 

14,10 ч. – 16,00 ч.. –  1.  Дискриминацията по дефиниция и разновидности на нейните проявления

А) в националното законодателство  – граждански и наказателни аспекти на проявленията ;

Б) в общностното и международно законодателство – правни понятия, специфика и съотношения.

 Лектор – Анели Чобанова, адвокат, САК

 

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе пауза

 

16,20 ч. – 18,00 ч. – 2.  Характерни проявления на дискриминацията спрямо хората с увреждания в България.

 

3. Специфика на националните механизми за защита на хората с увреждания срещу дискриминация – практика на националните органи за защита.

А) възможности за защита по реда на гражданското, административно и наказателно право – евентуални съотношения и взаимодействия;

Б) грешки в правоприлагането;

В) тълкувателни актове.

 

Лектор – Анели Чобанова, САК

 

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията

 

20,30 ч. – Вечеря

 

1 ОКТОМВРИ 2016 г.

 

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

 

10,00ч. 11,30 ч. –   4. Практика на европейските съдилища по казуси за дискриминация спрямо хора с увреждания:

А) преюдициални запитвания по конкретни спорове и по отправени такива от национални съдилища;

Б) по тълкуване на правото на ЕС;

В) решения по дела срещу България в ЕСПЧ.

 

5. Практически упражнения – решаване на казуси.

 

Лектор – Анели Чобанова, САК.

Очакваме потвърждение на представител на Секретариата на Хагската конференция за международно частно право като лектор.

 

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе пауза

 

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

 

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

 

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 22.09..2016 година включително.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси:  jeliavska@gmail.com и  judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

 

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.

 

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

 

                                                                            Управителен съвет на БСА