Monthly Archives: март 2016

14мар./16
meeting

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР – Парк хотел “Санкт Петербург”

ПРОГРАМА
 На Първия Семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по  
ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 01 и 02 април 2016 година в Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97

Continue reading

08мар./16
bonnie bnr

Богдана Желявска в БНР – Какви са предизвикателствата при интегрирането на хората в неравностойно положение в правната общност?

„Установяване на човешките права – предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ – това е първият по рода си европейски проект, фокусиран върху правата на хората в неравностойно положение, свързани с достъпа им до правосъдие, така, както предвижда Европейската харта за основните права на Европейския съюз.

Continue reading