bonnie bnr

Богдана Желявска в БНР – Какви са предизвикателствата при интегрирането на хората в неравностойно положение в правната общност?

„Установяване на човешките права – предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ – това е първият по рода си европейски проект, фокусиран върху правата на хората в неравностойно положение, свързани с достъпа им до правосъдие, така, както предвижда Европейската харта за основните права на Европейския съюз.

Проектът ще се осъществи от Българската съдийска асоциация в партньорство с Испанската асоциация на магистрати „Франсиско де Виторио“ и се финансира от Европейската комисия. В България съществува огромна пропаст между стандартите на ЕС и ООН за правата на хората с увреждания и прилагането им на практика. Правната ни общност е ориентирана към корпоративното право, а проблемите на обикновения човек се неглижират. Формално се говори за равенство пред закона“, „не дискриминация“ и „интеграция“. Предвидена е работа с представителите на всички правни професии – съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и обучения по проблемите на интеграцията на хората с увреждания и достъпа им до правосъдиие, при равенство пред закона и недискриминация – това каза в предаването съдия Богдана Желявска.
Повече за целта на този проект, както и за неговата реализация ни разказа специалният гост на „Законът и Темида” съдия Богдана Желявска – председател на Българската съдийска асоциация, съдия в Софийски градски съд, лице за контакт към Европейската съдебна мрежа.

Цялото интервю:

http://bnr.bg/post/100666283/kakvi-sa-predizvikatelstvata-pri-integriraneto-na-horata-v-neravnostoino-polojenie-v-pravnata-obshtnost