Общо събрание на СЕЕ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 16 и 17 ноември в Стара Загора проведохме Общо събрание на Сдружението, на което отчетохме свършеното и взехме важни решения за бъдещите ни инициативи. А идеи за работа не липсват! Необходим е много труд, за да покажем и утвърдим новото лице на професионалните организации в гилдията, за да могат те да помагат както на нас като магистрати, така и на обществото.

По-късно ще публикуваме подробна информация за взетите на форума решения.

Благодарности на всички присъстващи на събранието за показаната гражданска позиция и проведените дискусии.

Благодарности на нашите гости – представители както на държавни институции,така и на неправителствени организации, за това, че повярваха в нас и в нашите идеи, което бе признание за свършеното досега.

Благодарности на колегите от Стара Заогора за добрата организация ва мероприятието.

Благодарности и на екипа от сътрудници,които работиха неуморно, вярвайки в нашите идеи.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕ НА СДРУЖЕНИЕТО