12сеп./12
vss

Избори за ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

        Обръщам се към Вас и към хората с гражданско мислене и позиция, които ще посетят сайта ни, в качеството ми на съпредседател на Сдружение СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА, за да споделя личното си мнение и вълненията си във връзка с това, което ни предстои. Което предстои на Съдебната система като цяло през месец септември.

 

Continue reading

23юли/12

Весели празници от СЕЕ

<p >СКЪПИ КОЛЕГИ, <p >            Вече е краят на месец юли – време за отпуски, почивки, море, разпускане и откъсване поне за малко от съдийството, от делата и от злободневието. <p >            И много сега се опитват да ни внушат, че вътре в системата ние се разкъсваме от интриги, че се разделяме на лагери, че върху нас се упражнява политически натиск. Управителният съвет на СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА ви призовава да не се замесвате в скандали и интриги и в разгара на лятото ви пожелава приятна лятна почивка, много емоции, радост и спокойствие, за да можем през есента да започнем отново с реализацията на трудната ни професия, да участваме в избора на нов Висш съдебен съвет и да покажем гражданската и човешката си позиция в обществото. <p >На сайта ще публикуваме новостите във връзка с продължаващите и през летния период работни групи към Министерство на правосъдието за изработване на ЗИД на ЗСВ във връзка с конкурсите, атестациите и статута на магистратите и електронното правосъдие, както и за стартирането на новата работна група за изменение на НК. <p >Скоро ще има и информация за предстоящата през месец октомври национална конференция с участието на наши съдии в европейските съдилища, която подготвяме. <p >Приятна лятна ваканция! <p >УС на СЕЕ

18юни/12
magistrati

Становище на СЕЕ относно конкурсите за магистрати

magistratiУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме становището на нашето Сдружение относно измененията, които трябва да бъдат направени в ЗСВ в материята на конкурсите, атестирането и кариерното израстване на магистратите.

Continue reading

16юни/12
prokurori

Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България

prokuroriУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Днес, на 16 юни 2012 година в София, в сградата на СЮБ, се проведе Общо събрание на Асоциацията на прокурорите в България. От страна на сдружението присъства съпредседателят Богдана Желявска, която отново изрази становището на нашата организация, че само чрез постигане на консенсус за бъдещето на Съдебната система можем да вървим напред в посоката, в която сме поели – осигуряване на гражданите на ефективно правосъдие.

Становищата ни относно реформата в Съдебната система и начина на нейното провеждане са сходни и за в бъдеще смятаме да задълбочим сътрудничеството си и да организираме провеждането на съвместни инициативи. Всички ние сме магистрати и заедно трябва да се борим за възвръщане доверието на хората в Съдебната система, отстоявайки в същото време независимостта си, защото тя е най-големият гарант за ефективната и прозрачна съдебна система. А независимостта се отстоява с принципни позиции, с почтеност и с много отговорност.

На сайта ще ви информираме за бъдещите съвместни инициативи между Сдружение СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА и АСОЦИАЦИЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, за да може да участвате в тях.

Управителен съвет на СЕЕ

21май/12

Преподаватели в НИП

СКЪПИ КОЛЕГИ,
НАЙ – НАКРАЯ ПОСТИГНАХМЕ УСПЕХ!
  В изпълнение на своя инициатива нашето Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА” на 25.04.2012 година отправи официално искане с вх.№ 32-00-119 по Закона за достъп до обществена информация до Директора на Националния институт на правосъдието за критериите, по които се избират временните и постоянните преподаватели в НИП.

Continue reading

03май/12
access

Заявление за достъп до информация

accessУважаеми колеги,

Публикуваме писмо за запитване на основание Закона за достъп до обществена информация, изпратено до Директора на НИП с копие до Управителния му съвет за отговор относно критериите за избор на преподаватели в Националния институт на правосъдие.

Смятаме, че за нас като съдийска гилдия този въпрос е от изключителна важност, особено като се има пред вид огромната важност на съдийското обучение за осигуряването на гражданите на качествено правосъдие.

Continue reading