27февр./13

Сбирка на Софийска секция на БСА

До Членовете на Софийската секция на БСА
 
Скъпи колеги,
 
Сбирката на Софийската секция ще се проведе на 28 февруари – четвъртък от 18,30 ч в Ресторант “Релакс”
София, ул. Княз Борис І № 89, зад Съдебната палата, /начална спирка на Трамвай № 5/.
Присъствието не е задължително, но е желателно, защото купонът е гарантиран, а ще има и изненади!
 
Приятна вечер и до четвъртък
 
                                                                                       Богдана Желявска

27февр./13
vss

Заседание на Гражданския съвет на ВСС

vssУважаеми Колеги,
        Днес се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС за обсъждане на изготвените от Правната комисия Проекто – Правила за провеждане на конкурсите за младши съдии, за първоначално назначаване, за преместване и за повишаване в длъжност и за избор на административни ръководители.

Continue reading

22февр./13

Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии

Скъпи колеги,

На 26 февруари  е насрочено заседание на Гражданския съвет за обсъждане на Проекти за Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии, за повишаване в длъжност и преместване.на съдии, прокурори и следователи.

На Форума публикуваме тези Проекти, за да може всеки от нас да изрази мнението си и то да бъде отстоявано на заседанието на Гражданския Съвет.

Линк към темата: Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии

11февр./13
vss

Второ заседание на Гражданския съвет на ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес, 11 февруари 2013 г., се проведе второто заседание на Гражданския съвет към ВСС, на който бяха приети Правилата за работата му. В заседанието участваха представители на петнадесет от неправителствените организации – негови членове, както и членове на ВСС.

Continue reading

03февр./13

Регионални семинари по приложение на законодателството

Уважаеми  колеги, 

Във ввръзка с инициативата на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ за провеждане на семинари по региони по проблеми, свързани с практическото приложение на законодателството, Управителният съвет ви кани да посочите теми, по които искате да организираме семинари, като за 2013 година имаме капацитет за организацията и провеждането на три семинара – всеки от тях в рамките на около ден и половина.

Continue reading

03февр./13
natovarenost

Отново по темата за натовареността

natovarenostУважаеми колеги, 

Във форума на нашия сайт по темата “Как може да си реши проблемът с натовареността на магистратите?” за ваша информация публикуваме три от шестте презентации на проведената на 01.02.2013 година /петък/ среща на членовете на Работната група към Комисията по анатовареността във ВСС. От страна на нашето Сдружение присъстваха Иваншчка Славкова /Варненски окръжен съд/, член на УС и Богдана Желявска /СГС/, председател на БСА.  Необходимо е наистина да има обща воля от страна на гилдията за справяне с проблема. Взе се решение да си изработят формуляри, които да бъдат попълвани от съдиите по местя на доброволни начала,  за да се предели средното необходимо време  за приключване на делата по видове. 

Continue reading

20ян./13
eng book

Начало на курсовете по английски език

eng bookДО КОЛЕГИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА СЕКЦИЯ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Курсовете по английски език започват на 21 януари 2013 година. 

Курсве по общо езиково обучение – начално ниво:

Понеделник и петък от 18,30 до 21,00 часа

Място на обучение – София, ул, Фритьоф Нансен 23, вх, Б /ет, 2/

в сградата на Клиники Торакс /зад НДК/

Continue reading

14ян./13
vss

Първо заседание на Гражданския Съвет към ВСС

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Днес, 14 януари 2003 г., се проведе първото заседание на Гражданския съвет към ВСС, който бе сформиран през месец декември. В него участват представители на следните организации: Сдружение „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”, НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, ЦЕНТЪР ЗА НПО В РАЗГРАД, ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА, ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО –СОФИЯ”, БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ, ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА”, СДРУЖЕНИЕ „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА”, АСОЦИАЦИЯ „ФОРУМ”, СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ, АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, СДРУЖЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ, ФОНДАЦИЯ „ЕВЕСТА”.

Continue reading

04ян./13
amerika

Програма “Младите лидери на България”

amerikaУважаеми колеги,

Фондация “Америка за България” организира обучение в САШ по Програмата “Младите лидери на България” за 2013 година. Тук публикуваме засега само данните, които са необходими да бъдат изпратени за кандидатстване по тази програма. По наша информация ще бъдат одобрени 7 съдии от страната и срокът за кандидатстване и изпращане на попълнения формуляр е 27.01.2013 година на посочения в него електронен адрес.

Continue reading

23дек./12

Курсове по юридически английски

ДО КОЛЕГИТЕ ОТ СОФИЙСКАТА СЕКЦИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Специално за членовете на Българска съдийска асоциация Езикова школа “Форум София”
организира курсове по общ английски, разговорен английски, юридически и международен
юридически английски език, както и немски и френски език на различни нива.

Continue reading