h

ПРОГРАМА НА ВТОРИЯ СЕМИНАР – Хотел “МАРИНА РОЯЛ ПАЛАС”, в.с. Дюни

ПРОГРАМА

на Втория Семинар, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 17 и 18 юни 2016 година в Хотел “МАРИНА РОЯЛ ПАЛАС”, в.с. Дюни.

17 и 18 ЮНИ 2016 г.

17 ЮНИ 2016 г.

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване

14,10 ч. – 16,00 ч. – “Психично здраве и права на човека. Правна рамка в международен, европейски и национален аспект. Конвенцията за правата на хората с увреждания и връзката й с националното законодателство”

Лектори – Ан Кембъл, MENTAL DISABILITY CENTER и Анета Генова, адвокат, САК

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе-пауза

16,20 ч. – 18,00 ч. – “Европейската конвенция за правата на човека и практиката на Европейския съд. Предложеният проект на Закон за подкрепено вземане на решения и необходимостта от изменения в законодателството”

Лектори – Ан Кембъл, MENTAL DISABILITY CENTER и Анета Генова, адвокат, САК

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията

20,30 ч. – Вечеря

18 ЮНИ 2016 г.

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00 ч. 11,30 ч. – Практически казуси и истински истории, свързани с темата, представени от БАЛИЗ /Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения/

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе-пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част

 

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 08.06.2016 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.
Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.
Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

Формуляр за записване за семинара