seminar

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – Парк хотел “Санкт Петербург”

seminarУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 22.10.2014 година включително.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: bonnie_076@yahoo.com или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226 или на телефона в офиса: 9863477.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, които все по-често разрешаваме казуси  с трансграничен елемент.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

                                                                            Управителен съвет на БСА

ФОРМУЛЯР

ПРОГРАМА

На Петия Семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 13 и 14 ноември 2014 година в Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97


13 НОЕМВРИ

12,30 ч. – 14,45 ч. – Настаняване и обяд

14,45 ч. – 15,00 ч. – Регистрация на участниците

15,00 ч. – 16,20 ч. – “Анализ и оценка на слабите страни в работата на неправителствените организации в сектора и възможности за тяхното преодоляване”,  в рамките на Дейност 3 от Проекта.

Представяне изготвения в рамките на Дейност 5 Наръчник „По-добра комуникация и съвместно сътрудничество между НПО в сферата на правосъдието“.

Лектори – Хайгухи Бодикян, съдия в Софийски градски съд, Дочка Върбева, съдия в Апелативен съд гр. Пловдив, Богдана Желявска, съдия в Софийски градски съд

16,20 ч. – 16,40 ч. – Кафе-пауза

ПЪРВИ ПАНЕЛ -МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО – СЕМЕЙНО ПРАВО – Първа част

16,40 ч. – 18,00 ч. – Хагска конвенция от 1980 година за гражданските аспекти международното отвличане на деца. 

Хагска конвенция от 1996 година за юрисдикция, приложимо право, признаване, влизане в сила и сътрудничество във връзка с родителската отговорност и мерки за защита на децата.

Хагска конвенция за издръжките от 2007.

Съотношение Хагски конвенции и Европейски регламенти.

Правни положения и практика.

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия.

Лектор – Майа Грофф, Хагска конференция по международно частно право

ВТОРИ ПАНЕЛ – ЕВРОПЕЙСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – Първа част

16,40 ч. – 18,00ч. – Киберпрестъпления – европейски и международен аспект

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия.

Лектор – Луис Пеюз, магистрат от Кралство Испания, експерт по европейско наказателно право

20,00 ч. – Вечеря с приятни изненади за всички!

14 НОЕМВРИ

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00ч. – 11,20 ч.  ПЪРВИ  и ВТОРИ ПАНЕЛ /ГРАЖДАНСКО И НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО/ –  Втора част:  Продължение по материята. Практически проблеми.

Лектори:

ПАНЕЛ МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО – Мая Грофф, Хагска конференция по международно частно право,

ПАНЕЛ ЕВРОПЕЙСКО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – Луис Пеюз, магистрат от Кралство Испания, експерт по европейско наказателно право.

11,20ч. – 11,40 ч. – Кафе – пауза

11,40 ч. – 13,00 ч. – Дискусия по най-често срещаните практически проблеми. Необходимост от нови обучения.

13,00 ч. – Закриване на семинара.

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.