sankt peterburg

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСА

sankt peterburg

 СКЪПИ КОЛЕГИ, 

 

На 13, 14 и 15 ноември 2014 година в гр. Пловдив, Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97, ще се проведе Общото събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в бъдещата ни работа. През изминалата година доказахме на всички, че инициативите ни са успешни и продължаваме да ги развиваме. Ще продължим и в бъдеще да насочваме усилия, за да бъде работата ни интересна, ползотворна и смислена. 

 

Ще проведем и Петия семинар по Проекта ни по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, на който ви каним да присъствате.

Семинарът ще бъде разделен на два панела – гражданска и наказателна част, а лекторите ще бъдат наши колеги от Кралство Испания и Секретариата на Международната Хагска мрежа.

Подробна програма на семинара и регистрационен формуляр публикуваме на сайта.

Всички разноски на участниците за настаняване, храна, транспорт и лекционни материали се поемат от Сдружението.

Разбира се, ще има и весела част с много изненади!

Ще чакаме да ни се обадите и да заявите участие и идеи – по електронен път или по телефона в срок до 22 октомври 2014 година.

 

                                                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА

 

  П О К А Н А

  „Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ” на  основание чл.26 ЗЮЛНЦ и на основание решение на УС от 19.06.2014 г., свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 14 и 15 ноември 2013 г. от 15.00 часа в гр. Пловдив, Парк хотел „Санкт Петербург”, бул. България 97,  при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на УС дейността на Сдружението за отчетния период;

2. Представяне  на финансов отчет и проектобюджет;

3.  Приемане на нови членове на Сдружението; 

4. Представяне на новите инициативи на Сдружението във връзка с дейността му през предстоящата година;

5. Разни.

Сдружението поема разходите за наем на конферентната зала, кафе-паузи, нощувка със закуска, вечеря и пътни разноски /обществен транспорт, а в случай на използване на личен автомобил – при представяне на фактура за гориво на името на БСА/.

  

                                                                                 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на  БСА