Category Archives: членове

26ное./12
meeting

За членовете на БСА от София

meetingВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! – ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БСА ОТ СОФИЯ:

Този четвъртък ще се проведе събрание на членовете на Сдружението от гр.София.

За повече информация, се обадете Богдана Желявска или изпратете е-мейл на следния електронен адрес: bonnie_076@yahoo.com

                                                                                                УС на БСА    

28февр./12

Василка Миткова Шаламанова

Родена: 03.12.1970

Образование и обучение 

• Дати (от-до)

 

1991г.-1996г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Югозападен университет»Неофит Рилски» – Благоевград

• Специалност

 

Право

• Наименование на придобитата квалификация

 

Юрист

• Ниво по национална квалификация(ако е приложимо)

 

Магистър по право

Continue reading

27февр./12

Стефан Недялков Кюркчиев

Роден на 01.10.1974г.

Завършил специалност „Право” в Софийски университет през 1999г.

Младши съдия в Софийски градски съд от 2002г.

Съдия в Софийски районен съд от 2004.

Заместник- председател на  Софийски районен съд  през периода от 2006г. до 2011г.

Автор на изданието „Заповедното производство. Европейска заповед за плащане” и на  други научни публикации в областта на гражданския процес.

В момента е съдия в Гражданско отделение на Софийски градски съд.

27февр./12

Валентин Димитров Бойкинов

Роден на 23.12.1973г.

Завършил специалност „Право” в Софийски университет през 1996г.

Младши съдия в Софийски градски съд от 2000г.

Съдия в Софийски районен съд от 2001.

Заместник- председател на  Софийски районен съд  през периода от 2006г. до 2009г.

В момента е съдия в Търговско отделение на Софийски градски съд.

23февр./12

Богдана Николова Желявска

Заместникпредс. на СГС, съдия от Международната Хагска мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела, член на Международната асоциация на съдиите, занимаващи се със семейно право

Continue reading