Според Общия съд известността на крокодила на Lacoste позволява да не се допуска регистрация на формата на крокодил