meeting

Управителен съвет

председател:

Богдана Желявска – Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1/ Богдана Желявска – Софийски градски съд

2/ Дочка Върбева – Апелативен съд, Пловдив

3/ Хайгухи Бодикян – Административен съд, Хасково

4/ Иваничка Славкова – Окръжен съд, Варна

5/ Венелин Иванов – Апелативен специализиран наказателен съд, София

6/ Красимира Костова – Апелативен специализиран наказателен съд, София

7/ Мирослав Йорданов – Районен съд, Русе

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

1/ Валентин Бойкинов – Софийски градски съд

2/ Димитър Христов – Окръжен съд, Стара Загора

3/ Пламен Неделчев – Окръжен съд, Силистра