meeting

ПРОГРАМА НА ПЪРВИЯ СЕМИНАР – Парк хотел “Санкт Петербург”

ПРОГРАМА
 На Първия Семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по  
ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 01 и 02 април 2016 година в Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97

1 АПРИЛ
12,00 ч. – 13,10 ч. – Настаняване и обяд 
13,10 ч. – 13,30 ч. – Регистрация
13,30 ч. – 13,40 ч. – Откриване
13,40 ч. – 15,00 ч. –  “Медународни актове, посветени на човешките права. Защитата на човешките права съгласно Европейското законодателство. Задължения на държавите – членки на Европейския съюз.  Вътрешна законодателна уредба в Република България” – Първа част.
Лектори – Карлос Алфонсо Казанова, съдия, Кралство Испания и Анета Генова, адвокат, САК
15,00 ч. – 15,30 ч. – Кафе-пауза
15,30 ч. – 16,30ч. –  “Медународни актове, посветени на човешките права. Защитата на човешките права съгласно Европейското законодателство. Задължения на държавите – членки на Европейския съюз.  Вътрешна законодателна уредба в Република България” – Втора част
Лектори – Карлос Алфонсо Казанова, съдия, Кралство Испания и Анета Генова, адвокат, САК 
16,30 ч. – 16,50 ч. – Дискусия и закриване на лекционния ден
2 АПРИЛ
8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска
10,00 ч. – 11,30 ч. – “Правна рамка на защитата на човешките права по отношение на хората с увреждания в международен, европейски и вътрешно – държавен план”
Лектори – Карлос Алфонсо Казанова, съдия, Кралство Испания и Анета Генова, адвокат, САК
11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе-пауза
12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия и закриване на семинара.
Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 22.03.2016 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: jeliavska@gmail.com или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226 или на телефона в офиса: 9863477.
Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.
Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!
 
 
                                                                            Управителен съвет на БСА