vss

Покана за обучение от ВСС

vssУважаеми колеги,

Имаме удоволствието да поканим Вас и магистрати от Вашия орган на съдебната власт, проявяващи интерес към атестирането на магистрати и провеждане на конкурси, да вземете участие в предстоящите обучения по проект на Висш съдебен съвет с предмет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“. Обученията ще бъдат водени от изявени български и чуждестранни лектори. Моля, погледнете отдолу побликуваната покана.

ПОКАНА