vss

Методика и Правила за случайното разпределение на делата

vssУважаеми колеги,

На 22 октомври се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС, на който участниците – представители на неправителствените организации, членове на Съвета бяха запознати с изготвените в рамките на ВСС проекти за Методика и Правила за случайното разпределение на делата съобразно член 9 от ЗСВ

, които да започнат да се прилагат по отношение на всички съдилища. Бе ни дадена възможност да изразим становище в срок от две седмици, когато ще се обсъди и въпросът за свикването на следващия Граждански съвет по тази тема.

Тук приложено публикуваме документите и очакваме вашите мнения до края на другата седмица, за да бъдат те взети пред вид при изготвяне на цялостната ни концепция.

ПРАВИЛА

МЕТОДИКА

                                                               Богдана Желявска, председател на БСА