Monthly Archives: май 2023

Становище на БСА

Българска съдийска асоциация изразява съпричастност с личността на Главния прокурор на Република България и семейството му, срещу които бе извършено тежко престъпление.

Надяваме се на бързо разследване, разкриване на извършителите и изправянето им пред съда.

Изразяваме становището си, че подобни деяния са недопустими в правова държава.