21май/12

Преподаватели в НИП

СКЪПИ КОЛЕГИ,
НАЙ – НАКРАЯ ПОСТИГНАХМЕ УСПЕХ!
  В изпълнение на своя инициатива нашето Сдружение „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА” на 25.04.2012 година отправи официално искане с вх.№ 32-00-119 по Закона за достъп до обществена информация до Директора на Националния институт на правосъдието за критериите, по които се избират временните и постоянните преподаватели в НИП.

Continue reading

03май/12
access

Заявление за достъп до информация

accessУважаеми колеги,

Публикуваме писмо за запитване на основание Закона за достъп до обществена информация, изпратено до Директора на НИП с копие до Управителния му съвет за отговор относно критериите за избор на преподаватели в Националния институт на правосъдие.

Смятаме, че за нас като съдийска гилдия този въпрос е от изключителна важност, особено като се има пред вид огромната важност на съдийското обучение за осигуряването на гражданите на качествено правосъдие.

Continue reading

04апр./12
Image 1311189 5

Богдана Желявска: Очаква се лавина от жалби у нас за забавени дела

Image 1311189 5Граждани и фирми да получават бързи обезщетения за дела, проточили се с години, предлага Министерството на правосъдието.

В проекта за промени на Закона за съдебната власт експертите от ведомството на министър Диана Ковачева предложиха не само прозрачна процедура за избор на членове на Висш съдебен съвет, но и регламент за разглеждане на жалбите на пострадали от немарливостта на съдии и прокурори пред извънсъдебен орган.

В момента хората, претърпели вреди от забавени граждански, административни и наказателни производства, могат да търсят обезщетения единствено чрез съда в Страсбург.

Continue reading

21мар./12
ministerstvo pravosudie

Становище до Министерство на правосъдието по промените в ЗСВ

ministerstvo pravosudie

Колеги, отново публикуваме поредното становище до Министерство на правосъдието по подготвяните промени на Закона за съдебната власт.
След проведената вчера – 20 март 2012 г. в Министерство на правосъдието среща на Министъра на правосъдието с неправителствените организации, трябваше да изберем един от двата предложени ни варианта.
Отново от страна на Съюза на съдиите бяха застъпени странни становища за промени в статута на ВСС.
Наистина трябва да напомним на всички, че МАГИСТРАТСКАТА ОБЩНОСТ НЕ СЕ СЪСТОИ САМО ОТ ЧЛЕНОВЕ
НА СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ И КРАЙНО ВРЕМЕ Е И УПРАВЛЯВАЩИТЕ И ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО ДА ГО РАЗБЕРАТ И ДА СЕ ФОКУСИРАТ ВЪРХУ ИСТИНСКИТЕ НИ ПРОБЛЕМИ.
От името на Управителния съвет на нашето сдружение изказахме позицията си, а тя е: НАЙ-ВАЖНОТО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС КАТО СЪДИЯ Е ДА МУ БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА. 

Continue reading

15мар./12

Проект на ЗИД по ЗСВ

До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Копие: Работната група по ЗИД на ЗСВ                                          

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

От

 СДРУЖЕНИЕ „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

 по Въпроси във връзка с предстоящо изготвяне

по Проект на ЗИД по ЗСВ

Continue reading

07мар./12
ns

Промени в ЗСВ

nsИЗРАЗЕТЕ ВАШАТА ПОЗИЦИЯ ПO ИДЕИТЕ НА СЕЕ ПО ПРОМЕНИTE В ЗСВ!

         На 06.03.2012 г. в София, в хотел „Радисън” се проведе Публично представяне на предложенията на „ФОРУМ НА СЪДИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ”, проект, осъществен с подкрепата на Посолството на САЩ, Фондация „Америка за България” и „Програма за развитие на съдебната система” за промени в законодателството – представяне на пакет от мерки, което, според организаторите – съавтори на проекта, следва да бъдат приети, за да бъде направена от страна на съдебната власт /и в частност на съдилищата/ крачка напред. 

Continue reading

07мар./12
bogdana

Напрежението МВР – съд се преекспонира

bogdana

С БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА, съпредседател на “Съдии за единна Европа”, разговаря ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА (статия във вестник ТРУД от 06.03.2012)

-Г-жо Желявска, сдружението “Съдии за единна Европа” (СЕЕ) беше създадено преди 6 години и тогава стана известно като алтернативния Съюз на съдиите. Това ли сте вие?

– Не приемам определението “алтернативен” съюз. Смятам, че думата не е удачна, защото в условията на плурализъм всеки съдия има право да избере организацията, която според него най-добре би могла да защити правата му. Ние сме отворени за сътрудничество с другите съдийски организации – по теми, по които имаме общи виждания за разрешаването на наболели проблеми. Обмисляме да направим национална конференция, на която да поканим и техни представители. Съдиите сме много заети, но трябва да имаме позиция и да я изразяваме. А начинът е чрез професионалните организации. Така допринасяме за независимостта на съдебната власт.

Continue reading

28февр./12

Василка Миткова Шаламанова

Родена: 03.12.1970

Образование и обучение 

• Дати (от-до)

 

1991г.-1996г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Югозападен университет»Неофит Рилски» – Благоевград

• Специалност

 

Право

• Наименование на придобитата квалификация

 

Юрист

• Ниво по национална квалификация(ако е приложимо)

 

Магистър по право

Continue reading

27февр./12

Стефан Недялков Кюркчиев

Роден на 01.10.1974г.

Завършил специалност „Право” в Софийски университет през 1999г.

Младши съдия в Софийски градски съд от 2002г.

Съдия в Софийски районен съд от 2004.

Заместник- председател на  Софийски районен съд  през периода от 2006г. до 2011г.

Автор на изданието „Заповедното производство. Европейска заповед за плащане” и на  други научни публикации в областта на гражданския процес.

В момента е съдия в Гражданско отделение на Софийски градски съд.