Category Archives: студенти

23апр./13

Проект “Студентски Стипендии” на МОМН

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА КЪМ БСА

 
Уважаеми стажанти,
 
От Ваши колеги получихме информация за  ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ на Министерство на образованието, младежта и науката, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма “Човешки ресурси”. Тук публикуваме линк към Програмата, за да можете да се информирате и да кандидатствате по нея.
Ръководството на БСА ще ви предостави необходимите документи, удостоверяващи вашето участие в Стажантската програма.
Успех на всички и не забравяйте, че срокът за подаване на документи е до 28 април 2013 година.


                                                                                                                    РЪКОВОДСТВОТО НА БСА

25ное./12
students633

Стажантска програма

students633ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! – ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА:

Нека тези, които имат желание да работят по програмата се обадят на съдия Стефан Кюркчиев /СГС/ и на съдия Антон Урумов /СГС/ или да изпратят заявления на сайта или на е-мейл: bonnie_076@yahoo.com. Ще се свържем с тях до една седмица.

УС на БСА

13февр./12

Регламент за кандидатстване

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ КЪМ ПРОГРАМАТА

Участници в програмата могат да бъдат студенти от трети, четвърти или пети курс и докторанти, обучаващи се в български или чуждестранни висши учебни заведения по специалността „право”.

Continue reading

13февр./12

Правила на студентската програма

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И РЪКОВОДСТВОТО НА СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

Глава първа

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 Чл. 1. Студентската програма /наречена по- долу Програмата/ представлява Стаж при условията на доброволно сътрудничество от страна на участниците в нея. Програмата е обособена като самостоятелно направление в дейността на БСА. Тя е насочена към постигане на предвидените в устава цели на сдружението, чрез популяризиране на споделяните от гражданското общество ценности сред обучаващите се млади специалисти – студенти по специалността „Право”. Ежегодно от бюджета на сдружението се предвиждат средства за подпомагане на нейното осъществяване.

Continue reading

13февр./12
eu flag

Студентска програма

eu flag

Студентската програма за практическо обучение и сътрудничество при Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” е създадена с цел практическо подпомагане на интензивността и прозрачността на правораздавателния процес, запознаване на гражданското общество с дейността на съда, разкриване на млади таланти и осигуряване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – юристи: магистрати съдебни помощници, адвокати.

Continue reading