Category Archives: дейности

07мар./12
bogdana

Напрежението МВР – съд се преекспонира

bogdana

С БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА, съпредседател на “Съдии за единна Европа”, разговаря ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА (статия във вестник ТРУД от 06.03.2012)

-Г-жо Желявска, сдружението “Съдии за единна Европа” (СЕЕ) беше създадено преди 6 години и тогава стана известно като алтернативния Съюз на съдиите. Това ли сте вие?

– Не приемам определението “алтернативен” съюз. Смятам, че думата не е удачна, защото в условията на плурализъм всеки съдия има право да избере организацията, която според него най-добре би могла да защити правата му. Ние сме отворени за сътрудничество с другите съдийски организации – по теми, по които имаме общи виждания за разрешаването на наболели проблеми. Обмисляме да направим национална конференция, на която да поканим и техни представители. Съдиите сме много заети, но трябва да имаме позиция и да я изразяваме. А начинът е чрез професионалните организации. Така допринасяме за независимостта на съдебната власт.

Continue reading

23февр./12
eu flag

Молба до ВСС

 СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПАeu flag

 

                                                    
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На извънредно заседание, насрочено на 28.11.2011 г. предстои да разгледате становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България относно Принципите, по които следва да се проведат конкурсите за повишаване в длъжност на съдии и прокурори от органите на съдебната власт.

Continue reading

23февр./12
eu flag

Молба до министерство на правосъдието

 СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПАeu flag

 

                                                    
До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка със създаването на работна група, която да обсъди и изготви проект за изменения в Закона за съдебната власт и като представителна организация на магистрати в Република България заявяваме категорично желание да участваме в обсъждането на на бъдещите законови норми.

Continue reading

13февр./12

Регламент за кандидатстване

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТАЖАНТИ КЪМ ПРОГРАМАТА

Участници в програмата могат да бъдат студенти от трети, четвърти или пети курс и докторанти, обучаващи се в български или чуждестранни висши учебни заведения по специалността „право”.

Continue reading

13февр./12

Правила на студентската програма

ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И РЪКОВОДСТВОТО НА СТУДЕНТСКАТА ПРОГРАМА

Глава първа

СТАТУТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

 Чл. 1. Студентската програма /наречена по- долу Програмата/ представлява Стаж при условията на доброволно сътрудничество от страна на участниците в нея. Програмата е обособена като самостоятелно направление в дейността на БСА. Тя е насочена към постигане на предвидените в устава цели на сдружението, чрез популяризиране на споделяните от гражданското общество ценности сред обучаващите се млади специалисти – студенти по специалността „Право”. Ежегодно от бюджета на сдружението се предвиждат средства за подпомагане на нейното осъществяване.

Continue reading

13февр./12
eu flag

Студентска програма

eu flag

Студентската програма за практическо обучение и сътрудничество при Сдружение „Българска Съдийска Асоциация” е създадена с цел практическо подпомагане на интензивността и прозрачността на правораздавателния процес, запознаване на гражданското общество с дейността на съда, разкриване на млади таланти и осигуряване на възможности за професионално развитие и израстване на млади специалисти – юристи: магистрати съдебни помощници, адвокати.

Continue reading