ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСА – 31.03.2017 Г. – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 март 2017 година в гр. Велико Търново, в Хотел “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел “Панорама”, ул. Стефан Стамболов 63 ще се проведе Общото събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в работата ни през следващата година.

На 31 март и 01 април 2017 година ще проведем и Петия семинар по Проекта ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, финансиран от ЕК, който реализираме в партньорство с Испанската асоциация на магистрати „Франсиско де Виторио“.

Подробна програма на семинара и регистрационен формуляр е публикуван на сайта.

Всички разноски на участниците за настаняване, храна, транспорт и лекционни материали се поемат от Сдружението.

Разбира се, ще има и весела част с много изненади!

Ще чакаме да ни се обадите, за да заявите участие и да предложите вашите идеи – по електронен път или по телефона в срок до 22 март 2017 година.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА

 

П О К А Н А

„Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“ на  основание чл.26 ЗЮЛНЦ и на основание решение на УС от 10.02.2017 г., свиква редовно отчетно–изборно Общо събрание на членовете на Сдружението на 31 март 2017 г. от 17.00 часа в гр. Велико Търново, Хотел “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А, което ще протече при следния дневен ред:

1. Изслушване и приемане на доклада на УС дейността на Сдружението за отчетния период;

2. Представяне на финансов отчет;

3. Промяна в ръководните органи;

4. Представяне на новите инициативи на Сдружението във връзка с дейността му през предстоящата година;

5. Разни.

Сдружението поема разходите за наем на конферентната зала, кафе-паузи, нощувка със закуска, вечеря и пътни разноски /обществен транспорт, а в случай на използване на личен автомобил – при представяне на фактура за гориво на името на БСА/.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА