Съдът потвърждава практиката си, според която пътниците на полети с голямо закъснение могат да бъдат обезщетени