Заповед за изменение на състава на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система