meeting

Заседание на Съвета по съдебната реформа

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Макар и с малко закъснение, бяхме поканени за участие в заседанието на Съвета по съдебната реформа към Министерство на правосъдието, което ще се проведе на 16 май 2016 година, за да изразим становището на членовете си по предложенията за изменение на Закона за съдебната власт.

Тук публикуваме изпратеното писмо от Секретариата към МП, заедно с предложения проект на ЗИД на ЗСВ и мотивите към него и очакваме вашите мнения и конкретни предложения до 12 май 2016 г., за да можем да ги обобщим и на заседанието да предложим конкретни решения.

Моментът е изключително важен за съдебната система и за нас като магистрати, затова трябва всички ние да обединим усилия, за да изпълним със съдържание така чаканата съдебна реформа и да осигурим функционирането на правовата държава и справедливостта.

УС на БСА

pokana mp bsa

 

ЗИД_ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ 05.05.2016 FINAL

Мотиви ЗСВ 05.05.2016 г.