borba uvrejdania

GOBIO: Съдии се борят за правата на хората с увреждани

Българската съдийска асоциация, съвместно с испанската Асоциация Франсиско де Витория, стартира проект в защита на правата на хората с увреждания у нас, финансиран от Европейската комисия. Посветен на проблем, който се подминава от обществото, медиите, практикуващите правници – съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители, този проект е изключително важен за правната общност. Фокусът му е върху интеграцията на хората с увреждания в правната сфера и тяхната възможност да осъществяват гражданските си права, да получават достъп до правосъдие като всички нас, при условията на равенство пред закона и недискриминация.

Досега по този проблем не са били предвиждани обучения, не защото такива не са били нужни, а защото е по-добре да се мълчи. Проектът „Установяване на човешките права – предизвикателства пред правната общност при интеграцията на хората с увреждания“ ще работи именно за опазването на правата, иманентни на всички човешки същества.

Термините равенство пред закона, недискриминация, интеграция, се употребяват формално, без да се осмисля техния смисъл. А съществува огромна пропаст между съществуващите стандарти на ЕС за правата на хората с увреждания и прилагането им на практика. Поставили сме си амбициозната задача да организираме обучения за съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители. Планираме да създадем две практически помагала с международните актове, документите на Европейския съюз и основното ни вътрешно законодателство, както и два кратки филма, с които да покажем реалните проблеми на хората с увреждания. Трябва да се научим да живеем с техните проблеми, защото днес те са 10% от всички хора по света, а утре могат да станат повече. И ние, като хора, призвани да работят в името на правосъдието, трябва да го осъзнаем. Защото реформата в правосъдието е това – справедливостта да стига до малкия човек, на когото му е трудно, като направи живота му мъничко по-лек, осигурявайки му равни условия и спокойствие. Така се измерва развитието на едно общество“, сподели за GoBIO съдия Богдана Желявска, председател на Българската съдийска асоциация.