ИНТЕРВЮ НА БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА ПРЕД НИНА НИКОЛ ХАМИЛТЪН

ИНТЕРВЮ НА БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА ПРЕД НИНА НИКОЛ ХАМИЛТЪН

В ПРЕДАВАНЕТО “ТЕМИДА – ЦЕНАТА НА ИСТИНАТА”, ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ

НА ПРОЕКТ “ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ 

ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ