Daily Archives: 24.02.2016

24февр./16
seminar

СИСТЕМАТА ТРЯБВА ДА РАБОТИ ЗА ЧОВЕКА, А НЕ ЧОВЕКЪТ ЗА СИСТЕМАТА

Днес, 24.02.2016 г. в София, в Хотел Шератон бе поставено началото на Проект „Предизвикателства при интеграцията на хората в неравностойно положение в правната общност”.
Проектът ще се осъществи от БЪЛГАРСКАТА СЪДИЙСКА  АСОЦИАЦИЯ в партньорство с Испанската асоциация на магистрати “Франсиско де Виторио” и се финансира от Европейската комисия.

Continue reading

24февр./16

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 НА МС ОТ 20.05.2014 Г.ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ”

По Проект “Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност”, финансиран от ЕК,  с бенефициент БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, в партньорство с Испанската съдийска асоциация “Франсиско де Виторио”

ДОКУМЕНТИ:  Continue reading