Daily Archives: 15.02.2016

15февр./16
meeting

Заседание на Управителния съвет на БСА

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

 

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 25.02.2016 г.. от 16,00 ч., в офиса на Сдружението в гр. София, ул. Пиротска 37Б при следния дневен ред:

 

1.Обсъждане на въпроси, свързани с текущата дейност на Сдружението и предвижданите обучения,

Continue reading