Daily Archives: 09.03.2015

09мар./15
zakon

Предложения зя изменения на ЗСВ в частта относно атестирането на магистратите

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук публикуваме предложения зя изменения на ЗСВ в частта относно атестирането на магистратите, изготвени от работната група в рамките на ВСС.

Приканваме ви да заявите мненията си по предлаганите промени, които касаят всички нас като членове на съдийската общност.

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ