Judge

Лекции по наказателно право

JudgeСКЪПИ КОЛЕГИ,

Както бяхме обещали, макар и с малко закъснение, публикуваме лекциите на нашите приятели от Кралство Испания Луис Пеюз и Клара Баяри по Европейско наказателно право. Надяваме се да са от полза за всички, които правоприлагат в областта на наказателното право.

Очаквайте нови публикации на актуални теми от различни области на правото, както и новите ни рубрики.

Ние, от своя страна, очакваме вашите идеи за теми на предстоящите през 2015 година обучителни семинари и отново се надяваме те да бъдат полезни за всички.

                                                                    БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ


Лекции Клара еухения Баяри

Лекции Луиз Карлос Пелус Роблес